Möt marknadens nya krav

Kompetenscenter för framtidens hållbara supply chain

Kraven på företagens leverantörskedjor har förändrats under de senaste åren. Sicopa Consulting är med och driver förändringen och erbjuder lösningar för en smartare och mer hållbar supply chain.

Marknadens förväntningar på hållbara och effektiva lösningar, ny teknik, digitalisering och snabba, säkra och resilienta lösningar kräver helt nya standarder. För att branschen ska kunna möta marknadens nya krav och bidra till den gröna omställningen måste vi bryta våra ”silobeteenden”. Öppenhet, samarbete och ett holistiskt perspektiv blir allt viktigare för att varje initiativ ska kunna få så stor påverkan som möjligt.

Därför erbjuder vi högkvalificerad expertis, ett kompetenscenter, inom supply chain och logistik. Vår övertygelse är att framtidens supply chain måste vara långt mycket mer hållbar än vad den är i dag. För att klara detta kommer den av nödvändighet att bygga på nya transparenta affärsmodeller, AI, samarbeten och ny kunskap.